KALİTE POLİTİKAMIZ

Şirketimiz; tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı, müşteri memnuniyeti ve sadakatini göz önünde bulunduracak sistem ve politikalarla, kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi, en uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi, başlanan her projeyi zamanında istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamayı, içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı, iş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı, toprak, hava, su gibi doğal kaynak kullanımının en aza indirilmesini ve bu doğal kaynaklara verilen zararların önüne geçilmesini hedeflemektedir.